Time to relax
Your beauty is my care

Privacy statement

Mijn belofte aan jou

Bij Beauty and care for you is jouw privacy mijn topprioriteit. Je privacy is de basis waarop ik mijn diensten lever zodat je weet dat ze volledig veilig zijn. Ik vind je vertrouwen extreem belangrijk en waarderen het dat je mij dit toevertrouwt.

Ik sluit geen compromissen met je privacy en ik streef ernaar transparant te zijn in de manier waarop ik jouw gegevens verwerk. Ik heb mijn privacy statement en gerelateerde documenten dan ook in helder taalgebruik geschreven. Ik wil graag dat als je mijn statement leest, deze ook direct begrijpt!


Contactgegevens:
Beauty and care for you is te bereiken via mail: jouwmoment@beautyandcareforyou.nl.

Persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk
Beauty and care for you respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk door mij verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (bij achterlaten reactie)
 • Betalingsgegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (indien dit noodzakelijk is om mijn werkzaamheden als schoonheidsspecialiste goed te doen)

Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond ik persoonsgegevens verwerk

Rechtsgrond
Toestemming: Als klant heb je toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens. Bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief, maar ook je klantgegevens omdat je diensten bij mij afneemt.
Als jouw gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met mij op te nemen. De verwerking van jouw gegevens wordt dan gestopt. De intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Wettelijk: Beauty and care for you verwerkt haar financiële informatie op basis van de wet op de rijksbelastingen. In dat kader zijn wij verplicht onze financiële informatie zeven jaar te bewaren.


Gerechtvaardigd belang: Beauty and care for you kan gebruikmaken van de rechtsgrond gerechtvaardigd belang in geval van verwerking die binnen jouw klantrelatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden. Daarnaast om fraude te voorkomen of om de beveiliging van ons IT-systemen te waarborgen.

Doelen:

 • Klantregistratie.  Hierbij registreer ik naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en mogelijk persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de behandeling
 • Nieuwsbrief. Hiervoor registreer ik je e-mailadres en naam
 • Adverteren op Facebook en Instagram. Hierbij maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn content interessant is. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.
 • Contactformulier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beauty and care for you bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

E-mailadressen die zijn verkregen doordat je een reactie achter hebt gelaten blijven bewaard tot de toestemming wordt ingetrokken. Facturen bewaren wij zeven jaar voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty and care for you deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Beauty and care for you werkt samen met de volgende partijen:

 • Strato als host van mijn website en e-mail.
 • Via Laposta verzenden wij nieuwsbrieven. Je naam en email adres worden opgeslagen op de servers van Fresha.
 • Ten behoeve van de belastingaangifte en facturering worden facturen met NAW gegevens gedeeld met mijn boekhoudprogramma en, op verzoek, met de belastingdienst.
 • Daarnaast gebruikt Beauty and care for you functionele cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren.

Cookies

Beauty and care for you gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beauty and care for you gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Beauty and care for you en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty and care for you en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, dan wel een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouwmoment@beautyandcareforyou.nl.


We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Beauty and care for you wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty and care for you neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Voor mijn websites is een ssl-versleuteling van toepassing. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jouwmoment@beautyandcareforyou.nl.


E-mailen
Bellen
Info